ANTES de MANIPULAR as mans teño que LIMPAR

A proposta de traballo sería facer pictogramas onde se indique como lavar as mans. Estas imaxes situaríanse nas paredes dos WC.