AS TAREFAS DA CASA

BRAULIOTUBER
CANCIÓN:
Luns antes de almorzar
unha rapaza foi a xogar
pero non pudo xogar
porque tiña que varrer.
Así varría así así
Así varría así así
Así varría así así
Así varría que a vin.

Martes antes de xantar
un rapaz foi a xogar
pero non pudo xogar
porque tiña que lavar
Así lavaba así así
Así lavaba así así
Así lavaba así así
Así lavaba que o vin.

Mércores antes de merendar
unha nai quería bailar
pero non pudo bailar
porque tiña que fregar
Así fregaba así así
Así fregaba así así
Así fregaba así así
Así fregaba que a vin

Xoves antes de cear
un pai quería pescar
pero non pudo pescar
porque tiña que cociñar
Así cociñaba así así
Así cociñaba así así
Así cociñaba así así
Así cociñaba que o vin

Venres antes de almorzar
Braulio quería cantar
pero non pudo cantar
porque tiña que coser
Así cosía así así
Así cosía así así
Así cosía así así
Así cosía que o vin

Sábado antes de xantar
os Bolechas querían viaxar
pero non puderon viaxar
porque tiñan que limpar
Así limpaban así así
Así limpaban así así
Así limpaban así así
Así limpaban que os vin

Domingo antes de merendar
unha familia quería pasear
pero non puderon pasear
porque tiñan que ordenar
Así ordenaban así así
Así ordenaban así así
Así ordenaban así así
Así ordenaban que os vin.