PIÑA na escola

Gardamos a rama e a pel para reciclar.